dec 092019
 

Fra og med år 2000 indførte Københavns Kommune i praksis* en 95 m2-regel i hele kommunen, som indebar, at nybyggede boliger i gennemsnit skulle være 95m2, og at den enkelte bolig ikke måtte være mindre end 75 m2

Det er ikke svært at se effekten af reguleringen. Før 95-m2-reglen blev indført, var 1 @ud af 10 nye boliger større end 100 m2. Bagefter var mere end 4 ud af 10 boliger større end 100 m2.

Andelen af store boliger i København er siden steget med 50%, mens den er faldet i Aarhus og uændret i Odense.

Den socialdemokratisk ledede kommune har simpelthen tvunget markedet til at bygge store lejligheder, som kun de højeste indkomster har råd til (det var præcist planen).

Vi kan bruge al vores tid på at snakke om Blackwater og andre kapitalfonde. Men de egentlige skurke er altså det røde flertal på Rådhuset

#dkpol #Regelstaten #DeRigesBy

* I de første år skete det gennem lokalplanerne. Fra 2005 var reguleringen skrevet ind i kommuneplanen. Siden er reglerne lempet en anelse.

** Kilde: https://cepos.dk/…/koebenhavns-kommunes-mindstekrav-til-bo…/

Source

okt 152019
 Vi er i gang med forberedelserne til en ny video…

#RegelstopNU

#Stop #Regelstaten!

Source

sep 062019
 

BENPLADS PÅ DIT TOILET
Staten kræver, at du har mindst 110 cm benplads på dit toilet. Men hvorfor?

Så vidt jeg kan finde ud af gennem dialog med styrelsen, så var det oprindeligt ment som en komfortbestemmelse, som migrerede fra regler for køkkener over til toiletter. I dag er det typisk tilgængelighed for personer med handicap, der bruges som begrundelse for at have reglen.

Komfortbegrundelsen er så tåbelig, at vi hurtigt kan affeje den som en gyldig grund for at have reglen. Borgerne kan udmærket selv vurdere, hvor meget benplads de har brug for på et toilet. Det er jo et rum, vi besøger flere gange dagligt, så vi kan ret let sætte os ind i, hvad benplads betyder for vores komfort.

Hensynet til handicappede er til gengæld et godt argument, synes jeg. Men er det godt nok?

Som jeg kan se det, sikrer sikrer reglen, at handicappede
1) kan vælge mellem og købe boliger med tilpas store toiletter, og
2) kan besøge venner og familie mv. uden at skulle bekymre sig om toiletforholdene.

Er 1) et godt argument for reglen? Nej!
For det første bliver der bygget masser af boliger, hvor der er langt mere end 110 cm benplads. Der er altså masser af boliger, hvor reglen ikke er bindende, og hvor de handicappede kunne købe boligen og flytte ind uden problemer.
For det andet er toiletter ikke "støbt i granit". De kan ændres. Så selv hvis den handicappedes drømmebolig ikke havde 110 cm benplads (hvilket en del gamle boliger ikke har — særligt i byerne), ville man kunne bygge toilettet om (forudsat at regulering ikke forhindrede ombygningen selvfølgelig.
For det tredje: Selv HVIS alle toiletter var mindre end 110 cm og VAR støbt i granit, ville det ikke give mening at kræve, at ALLE toiletter skulle have mindst 110 cm benplads. 5-10% af boligerne ville være tilstrækkeligt til at sikre de handicappede et stort udvalg af boliger på ethvert tænkeligt tidspunkt.

Er 2) et godt argument for reglen? Nej!
Det er rigtigt, at det er problematisk for brugere af kørestole at besøge vennerne, hvis de har et lille toilet. Det er – på godt jysk – træls, hvis man ikke kan deltage i hele fødselsdagen, fordi toilettet er for lille. Men situationen adskiller sig ikke fra den situation fx folk med husdyrallergi udsættes for. Jeg har selv oplevet, at folk meldte afbud til en komsammen, fordi vi havde kat. Skal vi forbyde katte på den baggrund? Nej, selvfølgelig ikke. Vi må acceptere, at verden nogle gange er uretfærdig.Men den bliver ikke mere retfærdig af, at vi fratager folk retten til at bestemme over deres eget toilet.

OG SÅ ER DER POLITIKERNES ARGUMENT
I bund og grund går det ud på at hjælpe de handicappede. Det koster normalt penge, hvis det offentlige vil hjælpe en udsat gruppe. Man kunne fx forestille sig, at argument 1) ovenfor i stedet blev løst ved at give handicappede en økonomisk kompensation, som de kunne bruge på at bygge et toilet om. Og ift. 2) kunne man forestille sig, at de fik økonomisk tilskud til at hyre ekstra hjælp, når de skulle til fødselsdag eller lignende.

Problemet er, at den slags hjælp koster penge – og de penge skal findes på et budget. Det vil betyde, at politikerne enten skal skære i andre offentlige udgifter (upopulært) eller øge skatterne (upopulært/svært).

Men den slags budgetter er regler ikke bundet af. Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange regler politikerne kan indføre. Og derfor kan regler være en lettere vej til at hjælpe en bestemt gruppe borgere end flere offentlige udgifter. Det er derfor, jeg anbefaler #RegelstopNu, så regler og offentlige udgifter sidestilles.

#Regelstaten

PS: At reglen kun rammer få, er naturligvis heller ikke et godt argument for at have reglen. For den rammer nogle, og det er uretfærdigt.
Source

sep 052019
 

Den gamle ferielov jo egentlig også midlertidigt tyveri.

For det første kunne man ikke bruge pengene, når man havde tjent dem. Og for det andet forsvandt en del, fordi man glemte dem.

Væk med loven! Den er simpelthen forfærdeligt formynderisk! Ad!

"Det yderst relevante spørgsmål, som en opvakt 15-årig straks vil stille – »men hvad hvis man slet ikke vil holde ferie, men hellere bare vil arbejde og have pengene?« – kan man ikke svare på uden samtidig at smile resigneret og sukke højt."

#dkpol #Regelstaten #RegelstopNu

https://www.berlingske.dk/…/ny-ferielov-er-tyveri-af-borger…
Source

jul 092019
 

Kommer vi til at se en ny regeleksplosion med den nye regering? #Regelstaten Det er ikke usandsynligt. ????

Se fx denne løsning på, at bloggeren Fie Laursen lagde sit selvmordsbrev ud til offentligt skue… #KalderDeDetHjælp?

https://www.dr.dk/…/minister-stil-bloggere-til-ansvar-indho…

Det lyder så tilpas gak, at jeg faktisk tror (og særdeligt håber), at DR har misforstået ministeren.
Source

apr 072019
 

Glimrende indlæg fra Alex Vanopslagh.

???? I citatet nedenfor beskriver han en af grundene til, at jeg mener, vi skal have et regelloft i Danmark.

? Et regelloft betyder, at enhver ny regel skal finansieres ved at afskaffe en gammel.

???? Bureaukratiet er så enormt, at ingen enkeltperson kan finde frem til regelforenklinger.

???? Et regelloft vil aktivere bureaukraterne og tvinge dem til at fremskaffe den nødvendige "finansiering", så vi kan slippe af med gamle regler, der ikke er vigtige nok.

#Regelloft for #Regelstaten!

"Udfordringen er særligt, at embedsmændene er fageksperter. De sidder på vidensmonopolet. De vil altid være klar med jura og komplekse forklaringer om, hvorfor lige præcis dé har ret – og at dit politiske forslag ikke kan lade sig gøre."

Embedsmændene er de sande magthavere – ikke politikerne

De store systemreformer i København – og på Christiansborg – udebliver og er umulige for politikere at gennemføre på grund af embedsmændenes jerngreb på dansk politik.


Source