jan 082020
 

Arbejdet med #Regelstaten kan være lidt tørt af og til. Men heldigvis er der den positive sidegevinst, at man kan hjælpe folk med tossede og/eller sjove regler i ny og næ ????

Her er fx en regel fra 1683 (Kong Christian Den Femtis Danske Lov), der stadig gælder, og som du kan hive op af lommen ved festlige lejligheder, når folk diskuterer, om man må plukke æbler der hænger ud over vejen…

Der står også noget om fuldmagter, som jeg dog ikke helt forstår. Det er vist noget med, at man kan blive erstatningspligtig, hvis den, man giver fuldmagt, laver ged i den… (Tredje bog, 19. Capitel)

Source

dec 202019
 

Halleluja! Vi kan ikke have den slags løntrykkeri i Danmark. Andre har krav på de jobs, også selvom det koster de stakkels kirkegængere god lyd…

Stands #Regelstaten! #RegelstopNu!

"En amerikansk studerende i Danmark får en bøde på 15.000 for at synge i kirkekor."

"Det Kongelige Danske Musikkonservatorium får en bøde på 45.200, mens de seks kirker får bøder på 4000 til 48.000 kroner.

Største bøde går til Simeon-Sankt Johannes Sogn, mens Mariendals Kirke og Frederiks Sogn slipper med 4000 kroner."

https://www.tv2lorry.dk/…/studerende-faar-boede-paa-15000-k…
Source

dec 092019
 

Fra og med år 2000 indførte Københavns Kommune i praksis* en 95 m2-regel i hele kommunen, som indebar, at nybyggede boliger i gennemsnit skulle være 95m2, og at den enkelte bolig ikke måtte være mindre end 75 m2

Det er ikke svært at se effekten af reguleringen. Før 95-m2-reglen blev indført, var 1 @ud af 10 nye boliger større end 100 m2. Bagefter var mere end 4 ud af 10 boliger større end 100 m2.

Andelen af store boliger i København er siden steget med 50%, mens den er faldet i Aarhus og uændret i Odense.

Den socialdemokratisk ledede kommune har simpelthen tvunget markedet til at bygge store lejligheder, som kun de højeste indkomster har råd til (det var præcist planen).

Vi kan bruge al vores tid på at snakke om Blackwater og andre kapitalfonde. Men de egentlige skurke er altså det røde flertal på Rådhuset

#dkpol #Regelstaten #DeRigesBy

* I de første år skete det gennem lokalplanerne. Fra 2005 var reguleringen skrevet ind i kommuneplanen. Siden er reglerne lempet en anelse.

** Kilde: https://cepos.dk/…/koebenhavns-kommunes-mindstekrav-til-bo…/

Source

okt 152019
 Vi er i gang med forberedelserne til en ny video…

#RegelstopNU

#Stop #Regelstaten!

Source

sep 062019
 

BENPLADS PÅ DIT TOILET
Staten kræver, at du har mindst 110 cm benplads på dit toilet. Men hvorfor?

Så vidt jeg kan finde ud af gennem dialog med styrelsen, så var det oprindeligt ment som en komfortbestemmelse, som migrerede fra regler for køkkener over til toiletter. I dag er det typisk tilgængelighed for personer med handicap, der bruges som begrundelse for at have reglen.

Komfortbegrundelsen er så tåbelig, at vi hurtigt kan affeje den som en gyldig grund for at have reglen. Borgerne kan udmærket selv vurdere, hvor meget benplads de har brug for på et toilet. Det er jo et rum, vi besøger flere gange dagligt, så vi kan ret let sætte os ind i, hvad benplads betyder for vores komfort.

Hensynet til handicappede er til gengæld et godt argument, synes jeg. Men er det godt nok?

Som jeg kan se det, sikrer sikrer reglen, at handicappede
1) kan vælge mellem og købe boliger med tilpas store toiletter, og
2) kan besøge venner og familie mv. uden at skulle bekymre sig om toiletforholdene.

Er 1) et godt argument for reglen? Nej!
For det første bliver der bygget masser af boliger, hvor der er langt mere end 110 cm benplads. Der er altså masser af boliger, hvor reglen ikke er bindende, og hvor de handicappede kunne købe boligen og flytte ind uden problemer.
For det andet er toiletter ikke "støbt i granit". De kan ændres. Så selv hvis den handicappedes drømmebolig ikke havde 110 cm benplads (hvilket en del gamle boliger ikke har — særligt i byerne), ville man kunne bygge toilettet om (forudsat at regulering ikke forhindrede ombygningen selvfølgelig.
For det tredje: Selv HVIS alle toiletter var mindre end 110 cm og VAR støbt i granit, ville det ikke give mening at kræve, at ALLE toiletter skulle have mindst 110 cm benplads. 5-10% af boligerne ville være tilstrækkeligt til at sikre de handicappede et stort udvalg af boliger på ethvert tænkeligt tidspunkt.

Er 2) et godt argument for reglen? Nej!
Det er rigtigt, at det er problematisk for brugere af kørestole at besøge vennerne, hvis de har et lille toilet. Det er – på godt jysk – træls, hvis man ikke kan deltage i hele fødselsdagen, fordi toilettet er for lille. Men situationen adskiller sig ikke fra den situation fx folk med husdyrallergi udsættes for. Jeg har selv oplevet, at folk meldte afbud til en komsammen, fordi vi havde kat. Skal vi forbyde katte på den baggrund? Nej, selvfølgelig ikke. Vi må acceptere, at verden nogle gange er uretfærdig.Men den bliver ikke mere retfærdig af, at vi fratager folk retten til at bestemme over deres eget toilet.

OG SÅ ER DER POLITIKERNES ARGUMENT
I bund og grund går det ud på at hjælpe de handicappede. Det koster normalt penge, hvis det offentlige vil hjælpe en udsat gruppe. Man kunne fx forestille sig, at argument 1) ovenfor i stedet blev løst ved at give handicappede en økonomisk kompensation, som de kunne bruge på at bygge et toilet om. Og ift. 2) kunne man forestille sig, at de fik økonomisk tilskud til at hyre ekstra hjælp, når de skulle til fødselsdag eller lignende.

Problemet er, at den slags hjælp koster penge – og de penge skal findes på et budget. Det vil betyde, at politikerne enten skal skære i andre offentlige udgifter (upopulært) eller øge skatterne (upopulært/svært).

Men den slags budgetter er regler ikke bundet af. Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange regler politikerne kan indføre. Og derfor kan regler være en lettere vej til at hjælpe en bestemt gruppe borgere end flere offentlige udgifter. Det er derfor, jeg anbefaler #RegelstopNu, så regler og offentlige udgifter sidestilles.

#Regelstaten

PS: At reglen kun rammer få, er naturligvis heller ikke et godt argument for at have reglen. For den rammer nogle, og det er uretfærdigt.
Source