maj 192020
 

"Ingen centraladministration i verden kan skrive vejledninger og regler, som dækker enhver tænkelig situation, og samtidig forekommer borgerne fornuftige. Samfundet er simpelthen for komplekst, udviklingen går for hurtigt, og menneskers mål, ønsker og adfærd er for forskellige til, at central styring virker. Forleden fik Apple f.eks. besked på, at det formentlig var i strid med GDPR-reglerne, at de tog temperaturen på deres kunder for at begrænse smitterisikoen. Selv om det er tvivlsomt, at temperaturmålinger overhovedet giver mening, så viser eksemplet meget tydeligt problemerne i at have et samfund baseret på ufleksible regler, når tingene ændrer sig hurtigt. Manglen på håndsprit i starten af epidemien skyldtes også til dels, at virksomheder ikke kunne få tilladelse til at omstille produktionen."

Dagens kommentar i Børsen: https://borsen.dk/…/central-styring-af-okonomien-virker-ikke
Source

maj 182020
 

Jeg har talt med tidligere transportminister, Ole Birk Olesen, om særinteresser i dansk politik og hvordan de bruger regulering til at fremme egne interesser.
Lyt med i dagens afsnit af Regelstaten ????
https://player.captivate.fm/episode/66b19aad-e363-4700-9812-1f0eb7b322c7

Særinteresser i dansk politik – Ole Birk Olesen

Quickly and easily listen to Regelstaten for free!


Source

maj 152020
 

Sverige har ikke været gode nok til det, men deres idé om at beskytte de ældre og lade andre være, er ikke nødvendigvis dum.Se fx denne fra Acemoglu et al. (2020) (mindst én af forfatterne er i øvrigt økonom) :

“We find that optimal policies differentially targeting risk/age groups significantly outperform optimal uniform policies and most of the gains can be realized by having stricter lockdown policies on the oldest group. For example, for the same economic cost (24.3% decline in GDP), optimal semi–targeted or fully-targeted policies reduce mortality from 1.83% to 0.71% (thus, saving 2.7 million lives) relative to optimal uniform policies.”

Det giver så meget mening, at man ikke rigtig forstår, at det ikke har fyldt mere. Ét værktøj til forskellige problemer har aldrig været en god måde at gøre tingene på.

Læs mere her.

 Posted by at 13:20
maj 052020
 

Hvor meget genåbningen af samfundet betyder for smittespredningen og behovet for intensivpladser er uvist. Statens Serum Instituts (SSI) modelkørsler viser, at vi — hvis alt var gået galt med genåbningen siden 11. marts — kunne have haft næsten 200 indlagte på intensiv ved udgangen af april.

Men hov, tænker du nok. 11. marts er jo datoen for nedlukningen – ikke genåbningen. Så hvorfor tager SSI udgangspunkt i 11. marts og ikke en senere dato? Og dét er et rigtig godt spørgsmål. For ved at tage udgangspunkt i 11. marts i stedet for en nyere dato, fremstår usikkerheden i fremskrivningerne større, end den egentlig er. Og dermed træffer politikerne mindre oplyste valg, end de kunne. Fx viste SSI’s seneste rapport med scenarier for genåbningen fra d. 16. april, at der d. 16. april ville være mellem 70 og 170 intensivpatienter i et scenarie med halv fysisk afstand, selvom man den dag vidste, at der var 92 indlagte på intensiv.

Når der er (falsk) usikkerhed om udgangspunktet, så spreder denne usikkerhed sig selvfølgelig til fremskrivningerne, og dermed fremstår fremtiden mere usikker, end den reelt er. Der kan være modeltekniske grunde til, at det er praktisk for SSI at regne med udgangspunkt i 11. marts. Men givet betydningen af deres fremskrivninger for politikernes beslutninger, bør man i de endelige afrapporteringer fjerne usikkerheden om fortiden. Der var ikke mellem 70 og 170 indlagte på intensiv d. 16. april. Der var 92.

Få det nu fikset! Så politikerne kan træffe beslutninger på så sikkert et grundlag som muligt.

SSI's rapport her: https://files.ssi.dk/Ekspertrapport%20Matematisk%20modeller…
Source

maj 042020
 


Nyt blogindlæg.Det største problem i en teststrategi er ikke kapacitet, men deltagelse.

Hør også P1 Debat kl. 12:30 i dag!

https://altandetlige.dk/blog/15592/paul-romer-fokuserer-paa-forkerte-problemet-testkapacitet%2C-testdeltagelse-802

#dkøko #covid19dk #dkpolSource