apr 082008
 

S foreslår, at plastikposer skal forbydes. Det er næsten lige så tåbligt, som at forbyde glødepæren!

Plastikposen er slet ikke så dum. Den er holdbar, den er billig, den kan anvendes til våde varer, og den forurener slet ikke så meget som S tror

Desuden er det sjældent smart med et direkte forbud. Hvis man er bekymret for, at den forurener, så beskat dog produktionen/salget af plastikposen. Hvis f.eks. den er skyld i 1 kg. CO2, så er det jo bare at beskatte hver pose med en 15-20 øres CO2 skat [1]Lad os for en kort stund glemme, at der er 100-vis af andre emissioner fra både plastikposen og elproduktionen, så det svarer nogenlunde til prisen på EU’s kvotemarked. Når så pengene er i kassen, kan man købe kvoter og smide dem væk! [2]Hvis man altså synes, at det er bedre end plejehjem og skolebøger…

Fordelen ved skatten er åbenlys. Stofposer er sikkert udemærkede, men hvis man – som mig – ikke altid har planlagt, hvornår man skal handle ind, så er det jo ikke nødvendigvis sikkert, at man har en af sine stofposer ved hånden, når man er i Netto. Så man køber en ny stofpose i Ghettoen, og inden længe har man 25 stk. derhjemme… Hvis vi indfører en skat i stedet for et forbud, vil flere bruge stofposer for at spare pengene til de (nu dyre) plastposer. Men hvis man nu har glemt sin stofpose, kan man købe sin engangs plastpose, og forsøge at huske stofposen næste gang…

Med hensyn til glødepærediskussionen, så skal man bare én gang stå og vente 3 minutter på at man kan se noget (i kunstige farver) i en mørk gang, før man opdager, at glødepæren altså har visse fordele i forhold til sparepæren… I øvrigt gælder argumentet med skatter også her – men det har vi heldigvis opdaget i Danmark 🙂

References

1 Lad os for en kort stund glemme, at der er 100-vis af andre emissioner fra både plastikposen og elproduktionen
2 Hvis man altså synes, at det er bedre end plejehjem og skolebøger…
 Posted by at 18:22
feb 022008
 

René har været så venlig at gøre mig opmærksom på Kommunikationsforum, hvor T. B. Munk har lagt nogle “Vi hader SUV’ere” bannere. Budskabet synes at være klart og enkelt – hvis vi får færre kæmpebiler, så bliver miljøet meget bedre. Og dermed bliver vi alle meget gladere. Basta!

Jeg er ikke helt sikker på, at det er enkelt. Danmark har nogle af verdens højeste bilskatter. Det betyder, at hver gang en forstadsfamilie køber en Hummer (På hvide plader…) så ryger der en satans hulens masse penge i statskassen. Penge der kan bruges på ældrepleje, skoler, vuggestuer m.m. De kunne faktisk også bruges til at købe en masse CO2-kvoter og kaste dem væk.

Derudover bruger SUV’ere en helvedes masse benzin (hvilket bannerne meget godt illustrere). Og det er nærmest godt! Prisen på en liter benzin i Danmark består ca. af 3 kr. til raffinaderiet, 1 kr. til benzinselskabet, 0,224 kr. CO2-afgift, 3,879 kr. energiafgift og 2 kr. moms. (Kilde: www.oil-forum.dk)

En liter benzin udleder ca. 2,3 kg. CO2 (Kilde: http://timeforchange.org) , så man udleder 1 ton CO2 hver gang man forbrænder 435 liter benzin.

Ved salg af 435 liter benzin (og udledning af 1 ton CO2) tjener staten altså

  • 97 kroner i CO2-afgifter
  • 1.687 kroner i energiafgifter
  • 881 kroner i moms

I alt 2.665 kroner!

Et ton CO2 på EUs kvotemarkede (ETS) kostede fredag ca. 19 EUR (Kilde: www.pointcarbon.dk svarende til 141 kroner.

Staten kunne altså købe 2.665 kr / 141 kr/ton = 18,9 ton CO2-kvoter, skrotte dem og dermed redde miljøet for 17,9 ton CO2 for hver ton CO2 der udledes i trafikken. (Beregningen viser i øvrigt også, at CO2 afgiften er lidt for lav i forhold til prisen på ETS – men det er en anden historie)

Nu er jeg udemærket klar over, at det ikke er det, der sker. Staten køber ikke CO2 kvoter. Pengene kan jo bruges til så meget godt, og i Danmark er der pt. masser af pres for at øge velfærden. Men det må jo skyldes, at vi (dvs. flertallet) synes velfærd er bedre end mindre CO2, og det er der i princippet ikke noget i vejen for.

Hvis vi skal være efter SUV’ere, så må det være på baggrund af trafiksikkerheden. Godtnok er risikoen for at komme til skade sandsynligvis meget lav, når man køre en Hummer. Desværre gælder det ikke modparten i trafikuheldet…

 Posted by at 18:22
sep 062007
 

DSB vil gøre noget godt for miljøet og deres image, så i fremtiden skal deres strøm komme fra vindmøller og vandkraft, så de ikke bidrager til den globale opvarmning.

Jeg skal ikke kunne sige om initiativet hjælper på DSB image i bredere kredse, men det hjælper i hvert fald ikke på miljøet. Produktion af el er underlagt kvotehandelen under Kyotoaftalen, så hver gang DSB køber grøn (og dermed kvotefri) strøm, bliver der en ekstra kvote i overskud som andre kan (og vil) bruge. Den samlede udledning begrænses derfor ikke, idet den er bestemt af antallet af kvoter og ikke DSB’s initiativer.

Hvis de vil gøre noget godt for miljøet (og det skal have noget med grønne tog at gøre), så er de nødt til at satse på at nedbringe udledningen fra de dieseldrevne tog! Alternativt kan de købe kvoter og smide dem væk, men så er pengene nok bedre givet ud til gratis malarianet i Afrika…

 Posted by at 22:13
apr 262007
 

De første (fornuftige) reaktioner efter ændringen i bilafgiften i går, begynder så småt at dukke op

Omlægningen vil medføre en ændring i bilsalget, så salget af de energiøkonomiske biler vil blive højere. Derfor kan omlægningen godt medføre, at der bliver brugt mere benzin. Dermed kan det ende med en stigning i CO2-udledningen, siger han (Mogens Fosgerau, DTF).

Denne ‘uhensigtsmæssige’ effekt er desværre gældende for et utal af offentlige støtteordninger m.m. der har til hensigt at begrænse energiforbruget/CO2-udslippet (f.eks. støtte til energieffektive apparater). Hvis meningen virkelig er, at man vil nedsætte udslippet af CO2, så bør man måske gå efter det – i form af flere CO2 skatter eller lignende – frem for at forsøge sig med alverdens krumspring!

 Posted by at 10:59
apr 042007
 

FN’s Klimapanel arbejder på en rapport om konsekvenserne af den globale opvarmning. Ifølge TV2 News er en af de vigtigste konklusioner, at halvanden milliarder mennesker i fremtiden vil mangle drikkevand. [1]Jeg så det på TV, men kan desværre ikke finde et link I samme indslag argumenterede Bjørn Lomborg for, at der rent faktisk kommer mere vand, mens Svend Auken kaldte Lomborg for idiot amatør, og mente at det var en katastrofe.

Uden at have læst rapporten, vil jeg vædde med, at diskussionen er den samme, som Bjørn også bringer op angående mad i sin bog, “Verdens sande tilstand”. Kort fortalt er diskussionen følgende: I år 0 er der 5 mio. mennesker, hvoraf 20 % – altså en million – sulter. I år 1 er der 10 mio. mennesker, hvoraf 15 % – altså 1,5 mio. – sulter.

Går det bedre eller dårliger i år 1 end i år 0? Nogen (Auken) mener dårligere, da der er 0,5 mio flere der sulter. Andre (Lomborg) mener bedre, da der er 5% færre der sulter. Hvad synes du?

Hvad jeg mener, er jeg lidt usikker på. Jeg hælder (selvfølgelig vil nogen sige) mod at det går bedst i år 1, men kan sagtens se argumentet for at år 0 var bedst. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på én ting: Hvis Svend Auken har hørt, hvad Lomborg siger, er det måske ham der er idiot uvidende?? For Lomborg siger rent faktisk, at der kommer flere tørstende mennesker målt i absolutte tal, men det skyldes udelukkende at vi bliver flere mennesker. Det kan sagtens være lige præcis det, der står i Klimapanelets rapport, men den har Auken måske ikke læst?

Og nu til den absolutte idiot idiot: Personen der blander sig i en debat om en rapport han 100% sikkert ikke har læst 😉

References

1 Jeg så det på TV, men kan desværre ikke finde et link
 Posted by at 1:22
feb 082007
 

Børn dør af AIDS
Det er en lille smule sørgeligt. Ikke blot at der hvert minut dør et barn af AIDS i Afrika. Heller ikke at vi skal lokkes med gallafestpræmier og VIP-besøg for at vi overhovedet gider at give et par kroner til de stakkels børn… Næh, faktisk er det sørgelige, at jeg ikke mindes sidste gang, jeg hørte noget om AIDS epidemien i Afrika. Hvor grusom den end måtte være, er den blevet overhalet af en globale opvarmning, som nu – i følge medierne og flere klimaforskere – bør være vores største bekymring overhovedet!

Jeg ved godt, at Lomborg næppe har rykket mange kroner fra bekæmpelse af klimaproblemer til bekæmpelse af andre problemer som f.eks. AIDS. Jeg ved også godt, at han sandsynligvis udelukkende har været medvirkende til at begrænse investeringerne i bekæmpelse af den globale opvarmning. [1]Er dette mon en af de positive følger af den globale opvarmning?

Men det er sgu da en smule trist, at vi ønsker at kanalisere verdens ressourcer over i bekæmpelse af klimaproblemer for at hjælpe nogle (meget rige) mennesker om 40-100 år, imens der hvert eneste minut dør et barn af AIDS i Afrika. Et barn der kunne hjælpes her og nu…

References

1 Er dette mon en af de positive følger af den globale opvarmning?
 Posted by at 2:00