sep 082009
 

Fra JBV’s metodehåndbok

  • Samfundsøkonomi er læren om udnyttelse af samfundets knappe ressourcer.
  • Samfundsøkonomiske teorier og analyser har til formål at bidrage til en effektiv ressourceudnyttelse.
  • En ressource er rigtig brugt, når samfundet ikke kan stilles bedre, ved at flytte nogle af ressourcerne fra en anvendelse til en anden.

Jeg konkluderer med … Samfundsøkonomi er smukt!

 Posted by at 14:24

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Subscribe without commenting